Deux Jours, une Nuit

Ook voor hun nieuwste film hebben de Luikse broers, Jean-Pierre & Luc Dardenne, inspiratie geput uit de sociaal bewogen actualiteit. Sandra (Marion Cotillard in een opmerkelijke rol), een wat teruggetrokken jonge vrouw, is na een tijdlang in ziekteverlof te zijn geweest haar job kwijt geraakt. Het bedrijf dat geconstateerd had dat hetzelfde werk ook kon worden gedaan door een man minder, een vrouw in dit geval, heeft een stemming onder Sandra’s collega’s georganiseerd. Er kon gekozen worden tussen een premie voor iedereen van 1000 euro en/of Sandra terug.

De stemming draaide weliswaar in het nadeel van Sandra uit maar vriendinnen van haar zijn te weten gekomen dat hun direct chef mensen onder druk heeft gezet en dringen er bij de bedrijfsleider zelf op aan de stemming te herdoen. Wat ook gebeurt. Sandra heeft nu één weekend de tijd, twee dagen en een nacht, om collega’s ervan te overtuigen om voor haar te stemmen en zo af te zien van hun premie. En al heeft Sandra daar niet veel zin in, toch besluit ze, aangepord door haar echtgenoot, langs te gaan bij alle collega’s.

De Dardennes hebben van haar bedeltocht langs de huizen in Seraing een erg spannende film gemaakt, een thriller bijna. Niet alleen is de vraag of deze mensen, die het thuis niet al te breed hebben, al dan niet solidair met Sandra gaan zijn. En of zij kans maakt om bij de stemming maandag een meerderheid te halen. DEUX JOURS, UNE NUIT raakt een heikel, eigentijds thema aan: solidariteit versus zelfzucht, egoïsme en individualisme. Over alle generaties, nationaliteiten en rassen heen. Een mooie dwarsdoorsnede van de bevolking hoe dan ook.

Telkens Sandra aanbelt en de deur opengaat kunnen wij, kijkers, samen met haar een glimp opvangen van de interieurs van deze mensen die het nog redelijk voor elkaar hebben. En bijna iedereen heeft goede redenen om voor de premie te gaan… Toch geeft Sandra de moed niet op. De Dardennes hebben voor dat boeiende gegeven een rustige vertelvorm gekozen zodat hun nieuwste behalve een pakkende zedenschets vooral ook een film is geworden met een groot hart.

Vorige

Belgica

Volgende

The Pier

Laatste van Blog