Les innocentes

De Tweede Wereldoorlog ligt al een hele tijd achter ons en de val van de Muur is samen met de implosie van het communistische regime in de Sovjet-Unie en in heel Oost-Europa ook al geschiedenis. Toch komen er altijd nog (nieuwe) verhalen over de tijd van toen uit die regio hier aangewaaid. Vorig jaar nog sterke films zoals Ida en Le grand cahier. En nu is er dus LES INNOCENTES, een pakkend, op ware gebeurtenissen gebaseerd dramatisch verhaal van Anne Nettoyage à sec Fontaine.

Laat de openingsscène – een nonnenkoor zingt met de zuiverste stemmen religieuze gezangen in een kapel – nog een idyllisch kerkelijk verhaal vermoeden, de realiteit anno 1945 achter de muren van een benedictinessenklooster in de buurt van het Poolse Warschau is des te schrijnender. Een werkelijkheid die ook nog eens angstvallig geheim wordt gehouden. Om dat te onthullen is er een jonge novice nodig, die zich niet zonder risico opvallend onopvallend (of vice versa) af en toe ophoudt in de buurt van een hulppost van het Franse Rode Kruis die daar zijn tenten heeft opgeslagen om van het front teruggekeerde Franse soldaten op te vangen en te verzorgen. De non wil hulp komen vragen voor de zusters in het klooster. Wat blijkt wanneer Mathilde, de jonge niet-gelovige Franse arts (Lou de Laâge in haar eerste volwassen rol) ter plekke arriveert?

Acht zusters zijn na het einde van de Wereldoorlog zwanger gemaakt door oprukkende Russische legersoldaten die bijzonder brutaal te werk zijn gegaan. Mathilde, die al grote risico's moet nemen om 's nachts heen en weer naar het afgelegen klooster te reizen, is er ook al niet welkom. Moeder Overste heeft het voor het zeggen. En de zusters die haar gekozen hebben, zijn gebonden door de gelofte van gehoorzaamheid ... LES INNOCENTES, een hartverscheurend verhaal, vakkundig verfilmd door Anne Fontaine, snijdt belangrijke thema's aan zoals geloofskwesties en het moederschap.

Het thema manoeuvreert de kloostergemeenschap en Moeder Overste in een hoogst delicate en paradoxale situatie. Het leven is heilig, maar wat doe je met het moederschap in deze omstandigheden? En hoe slaag je erin je geloof niet te verliezen na dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen? Daarop inhakend vertrouwt Maria Mathilde toe: “Geloven is 24 uur twijfelen per dag en één minuut hoop.”

Geschreven door FREDDY SARTOR

Les innocentes

09/03/2016
Regisseur: 
Productiejaar: 
2016
Distributeur: 
Imagine

Media: