Filmmagie vzw ziet subsidies door de schouw vliegen

“Filmmagie neemt een dermate unieke en complementaire rol in binnen de kwetsbare sector van informatie binnen de filmwereld in Vlaanderen dat een verdwijnen onherstelbare schade zou aanrichten.” Dat was in 2009 de motivatie van de toenmalige minister van Cultuur om Filmmagie na 53 jaar te blijven subsidiëren. Indrukwekkend verwoord, maar niet voor huidig minister Joke Schauvliege die voor Filmmagies 56ste verjaardag en haar unieke rol welgeteld zero euro overhad.

Hadden we het zien aankomen? Eerlijk gezegd: neen! De voortekenen waren er anders wel. De dag voor die desastreuze beslissing, ironisch genoeg 21 juni, verwittigde het KMI voor zeer zware storm. Code oranje: de loserskleur! In Alden Biezen, waar ik was uitgenodigd voor De Lustige Weduwe, werd de opvoering een uur uitgesteld. In de lobby konden we veilig wachten tot het ergste voorbij was: voor mij stond Europarlementslid Frieda Brepoels van de N-VA, achter mij minister Jo Vandeurzen van de CD&V en rechts van mij burgemeester van de stad Bree, VLD’er Jaak Gabriëls.

Dirigent Willy Claes, inderdaad van die 4de grote familie, was ook op lobby-afstand. Maar lobbyen in de lobby is niet direct Filmmagies sterke kant en het bleef bij een vriendelijke begroeting. En dan uiteindelijk toch die operette van Franz Lehár over een oudere man die ‘eine millionenreiche, junge, schöne Witwe’ zoekt om zijn zaak van het bankroet te redden. Een metafoor voor wat ons bij Filmmagie te doen stond zonder subsidies? Toen Willy Claes ‘de weduwe’ afsloot, werd het duidelijk dat er onheil in de lucht hing. En inderdaad, op weg naar huis wist Sinatra op radio Nostalgie mij te vertellen “And now, the end is near; And so I face the final curtain”. Bécaud vroeg zich dan weer af “Et maintenant que vais-je faire?”

Toen ik net voor het slapen gaan mijn mails nakeek, kreeg ik een sterk staaltje van wat Jung synchroniciteit noemt. Drie mails, quasi gelijktijdig verstuurd, voorspelden wat er die dag nog zou gebeuren. Beangstigend. Een eerste mail verwees naar een artikel uit Le Soir met de titel La 'Joke' du gouvernement. Onze minister een ‘joke’ noemen! Wist die Waalse journalist dan iets dat we in Vlaanderen niet doorhadden? Van de Waalse cinema kunnen we iets leren, maar van een journalist die suggereerde dat Joke al eens lichtvaardig oordeelt?

De twijfel was echter gezaaid. In een tweede mail had onze hoofdredacteur Freddy Sartor berekend dat de totaalsom van de verhoogde bedragen die de vier organisaties met vertegenwoordiging in de commissie zichzelf hadden toegekend net dat bedrag was dat Filmmagie had gevraagd. Toeval? De derde mail liet echter niets meer aan de verbeelding over: de uitbundig enthousiaste mededeling dat het Bam en Open Doek het voornemen hebben een spiksplinternieuw filmblad boven de doopvont te houden. In paniek en totaal overstuur opende ik nog een vierde mail en daar stond het bevrijdende nieuws: Yves Leterme redt Filmmagie. Toen ik mijn leesbril oppoetste, zag ik echter dat er Dranouter stond.

Stomverbaasd was ik dus niet meer toen ik later op de dag NEGATIEF las. Marc Dubois, redactielid van Kunsttijdschrift Vlaanderen en hoofddocent aan het Departement Architectuur Sint-Lucas Gent & Brussel, merkte op dat de subsidies voor Cinemagie en Filmmagie als bij toverslag verdwenen waren en vroeg zich af of de commissieleden de initiatieven doodknijpen omdat ze uit de christelijke zuil zijn geboren. Nog andere ‘negatieven’ hebben al gereageerd: Geert Allaert hoopt nog op een alternatieve financiering van zijn Musical van Vlaanderen. Sigiswald Kuijken van La Petite Bande wil zeker niet zijn verontwaardiging van de daken schreeuwen. En wij? Wij willen wel onze verontwaardiging ventileren: met hoorn- en trompetgeschal!

“If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, do we not revenge?”schreef William Shakespeare. Maar dat was 400 jaar geleden. Vandaag weten we wel dat rancune een gif is dat je zelf neemt met de hoop dat de ander er ziek van wordt. Verontwaardiging, daarentegen, kan een bron zijn van activisme. Onze drijfveer is passie en liefde voor de film. Geen commissie, geen minister, kan ons dat afnemen. Alleen u, lezer, beslist over onze toekomst. Onze trouwe abonnees, onze 40.000 filmclubbezoekers en allen die ons filmblad zinvol vinden.

Als ook u verontwaardigd bent, mail of schrijf het ons dan. En blijf ons steunen. Want een culturele organisatie zonder centen is als een minister zonder portefeuille.           

Karel Deburchgrave, voorzitter Filmmagie
Brussel, 28 juni 2012
 

Geschreven door KAREL DEBURCHGRAVE

Filmmagie vzw ziet subsidies door de schouw vliegen

Media: 

onomatopee